Ομάδα Mesa

★ Προωθούμε τις οικογενειακές αξίες, σεβόμαστε τα άτομα και ενθαρρύνουμε τη δημιουργική προσπάθεια. Θεωρούμε ότι η διαδικασία πρόσληψης και επεξεργασίας του προσωπικού είναι ξεχωριστή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Υποστηρίζουμε ενεργά την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων μας. Στο τέλος, δημιουργούμε το Mesa μαζί.

mesa team

mesa team

mesa team